نمونه گیری از بتن و نحوه گزارش

نمونه گیری از بتن

آزمایش هایی که بر روی نمونه ای از بتن انجام می شود تنها بیانگر بتنی است که در آن محل خاص از سازه قرار دارد. بنابراین ضروری است که به اندازه کافی نمونه گرفته شود تا بتواند نماینده کل بتن تحت بررسی باشد. نمی توان فرض کرد نتایجی که از نمونه های خاص به دست می آید، اطلاعات بتن را در نقاط دیگری به جز نقا نمونه گیری شده ارائه کند. بنابراین تغییرپذیری طبیعی ویژگی های بتن و همچنین جابجایی برخی مواد شیمیایی (مانند نمک های کلرید) بایستی در نظر گرفته شود.

حداقل دو و ترجیحا چهار، نمونه های جداگانه برای حجم های تا ده متر مکعب بتن پیشنهاد می شود و بایستی حداقل ده نمونه برای حجم های بسیار بزرگ تحت بررسی و در صورت لزوم با بررسی های بیشتر مکان های خاص در نظر گرفته شود. شایان توجه است که در موارد اختلاف، بایستی بین تمام طرف های درگیر در خصوص مکان و روش نمونه گیری و اندازه مواد که می تواند توسط نمونه ارائه شود، توافق حاصل شود.

شرکت مهدبتن پارس شهر تهران دارای آزمایشگاه مجهز و استاندارد بتن

نیازهای اصلی برای نمونه به منظور تحلیل شیمیایی عبارتند از:

  1. حداقل ابعاد خطی بایستی حداقل پنج برابر بزرگترین بعد سنگدانه باشد
  2. نمونه بایستی در یک قطعه واحد باشد
  3. نمونه بایستی از سنگدانه تقویتی و ماده خارجی مبرا باشد مگر اینکه آنها موضوع آزمایش باشند.

نحوه گزارش

مطلوب است گزارش علاوه بر الزاماتی که توسط آیین نامه بتن انگلیس قسمت 124 تعیین شده است، اطلاعات زیر را نیز در برگیرد:

  1. روش هایی به کار گرفته شده
  2. اختلاف با روش های استاندارد و توجیه آنها
  3. فرضیات گرفته شده، مانند نوع یا خصوصیات سنگدانه، همراه با توجیه
  4. داده های تحلیلی خام
  5. نتیجه گیری با بیانیه ای از قابلیت اطمینان آنها

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده و از آن بهره لازم را برده باشید. خوشحال میشویم نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه به اشتراک بگذارید و ما را در مهدبتن پارس شهر تهران همراهی کنید.😊

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X