تراک
میکسر

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

بچینگ
پلانت

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

سیلو ذخایر
سیمان

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

دستگاه پمپ
انتقال

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

پمپ انتقال
بتن دکل

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

پمپ سوختگیری
گازوئیل

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

باسکول
کامپیوتری

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات

آزمایشگاه فوق تخصصی بتن

این تیم با ارائه خدمات صنعتی به تمامی بخشهای اصلی و کلیه شرکتهای ایران خدمات می دهد.

دیدن جزئیات
توصیفات

آنچه مشتریان درباره ما می گویند.

مهدبتن رضایت مشتری را ماموریت خود دانسته و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. از تمامی مشتریانی که با اعلام رضایت خود ما را بیش از پیش در هدف دستیابی به حداکثر رضایت مشتریان مستحکم کردند سپاسگزاریم.

مرتضی افضلی

مدیر عامل

قیمت و برنامه ریزی بهترین پیشنهاد خود را انتخاب کنید

برنامه عادی

/ روزانه
 • نصب و راه اندازی
 • تعمیر و تعویض
 • کار نظارت
 • تعمیر و نگهداری پانل
 • پشتیبانی ماهرانه 24 ساعته

برنامه ویژه

/ ماهانه
 • نصب و راه اندازی
 • تعمیر و تعویض
 • کار نظارت
 • تعمیر و نگهداری پانل
 • پشتیبانی ماهرانه 24 ساعته

برنامه اختصاصی

/ سالیانه
 • نصب و راه اندازی
 • تعمیر و تعویض
 • کار نظارت
 • تعمیر و نگهداری پانل
 • پشتیبانی ماهرانه 24 ساعته

جوایز برنده

award
award
award
award
award
award
X